KONFERANS VE SEMİNERLER

  • Bağımlılığın Sanat Alanındaki İzdüşümleri: ‘Bir Rüya için Ağıt’ filminin Psikodinamik Açıdan Çözümlenmesi : 12. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi

  • Bir Erdem Olarak Adalet, Psikiyatri Kış Okulu

  • Mitostan Logosa Ölüm: Şiirde Ölüm Teması: Cemal de Ölüm : 23. TPD Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu

  • Mitostan Logosa Kaygı: Modern Çağ da Aşk İlişkilerinde Kaygı : 4. Psikiyatri Zirvesi & 11. Anksiyete Kongresi

  • Bilindışının Bizimle İletişimi Olarak Dil: 5. Psikiyatri Zirvesi & 12. Anksiyete Kongresi

  • Organsız Bedenler: Hesaptan Düşmeden, Yeni Bir Özneye Doğru Psikoz: 56. Ulusal Psikiyatri Kongresi

  • Çıkmayan Deri: Yoksulluk : 30. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi

  • Yerin Altı-Yerin Üstü, Ölümle Yaşam Arasında : Bir Şahmeran Anlatısı : Türkiye Psikiyatri Derneği 24. Klinik Eğitim Sempozyumu

  • Örselenen Kendilik: Ev ve Sokak Arasındaki Eşik

  • Psikodinamik Açıdan 'Takıntı'